Vrijwilligers

Een praktische training voor wie anderstaligen wil helpen met ‘hun Nederlands’ , wie hen begeleidt naar de werkvloer, wie hun slaagkansen wil verhogen…

Door de verandering in het NT2-landschap werd Het Perspectief - wij bieden een NT2-specialisatie aan in de lerarenopleiding - steeds meer benaderd door niet-lesgevers die anderstaligen efficiënter willen begeleiden op het gebied van communiceren, integreren en werken. Voor hen is er nu een korte opleiding: de NT2-kit.

Voor wie?

Vrijwilligers, medewerkers in asielcentra, werkconsulenten, GON-begeleiders, maatschappelijk werkers, onthaalwerkers van administratieve diensten,… kortom voor iedereen die wel eens met anderstaligen communiceert en die hen meer doeltreffend wil bijstaan.

Wat?

Het NT2 landschap: integratie, inburgering, lessen en niveaus NT2, multiculturele communicatie, niveau Nederlands screenen, het NT2 materiaal + de NT2 initiatieven en projecten,taalleren in groep en individueel, de 4 vaardigheden: spreken, luisteren, lezen, schrijven, communicatievaardigheden die mensen kunnen zelfstandig maken (empowerment), frequent voorkomende spreek en schrijffouten, taalleren en feedback geven, hoe positief stimuleren,…..

Het doel van de NT2-springplank is de beginnende leerkrachten NT2 een rugzak mee te geven voor hun start in het werkveld. De module is geen vervanging voor de opleiding tot NT2-leerkracht.

Hoe?

De module beslaat uit 40u in gecombineerd onderwijs: er zijn 6 contactlessen waarin vooral de praktijk van NT2 wordt besproken en geoefend. Daarnaast wordt de kennisbasis met didactische en vakdidactische vaardigheden via afstandsonderwijs aangeleerd en in praktische opdrachten toegepast. Tenslotte wordt ook vraag- en probleemgestuurd gewerkt voor de deelnemers die al aan het werk zijn met anderstaligen.

Prijs?

60 euro

Waar?

Het Perspectief, Nonnemeersstraat, 9000 Gent

Door wie?

De lesgevers van de NT2-kit hebben uitgebreide ervaring als lerarenopleider NT2-didactiek maar ook veel praktijkervaring als stagebegeleider NT2 en als NT2-leerkracht.

Inschrijven?

Contacteer sabine.verspeurt@hetperspectief.net.