AANVANGSBEGELEIDING NT2


Starten als leerkracht NT2!

Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is van cruciaal belang om nieuwe personeelsleden een goede start te bieden en is essentieel voor hun verdere professionele ontwikkeling. Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen, is een belangrijke opdracht. Daarbij gaat het erom dat starters zich erkend en ondersteund voelen. In eerste plaats gebeurt het onthaal van een nieuwe collega in de school of het centrum.

NT2020 wil ondersteuning bieden in aanvangsbegeleiding door twee maal per jaar een contactmoment te organiseren voor nieuwe collega’s NT2. Tijdens die contactmomenten maak je kennis met het curriculum NT2, de plaats die NT2 inneemt in het onderwijslandschap en gaan we dieper in op (ped)agogisch-didactische principes van NT2-onderwijs. Uiteraard wisselen we ook ervaringen en tips & tricks uit.

Wil je graag je ideeën delen buiten je centrum, met andere startende leerkrachten en de pedagogisch begeleiders NT2? Schrijf je dan in op één van volgende momenten:

VRIJDAG 24 april 2020:
Locatie: info volgt, van 9.30u. - 12.30u.
INSCHRIJVEN