GIA-rapport


De Vlaamse regering koos ervoor om het nieuwe NT2-tijdperk vorm te geven vanuit een grondig onderzoek naar de stand van zaken uitgevoerd door het GIA-team (GIA staat voor Geletterdheid, Inburgering/Integratie, Anderstaligheid). De opdracht werd vorm gegeven vanuit het beleidsdomein Integratie en Inburgering in samenspraak met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Beide beleidsdomeinen volgden het onderzoek op. Niettemin bewaakte het GIA-team zijn onafhankelijke positie.