GELETTERDHEID EN NT2


Bij de term geletterdheid associëren de meeste mensen de vaardigheden lezen en schrijven, een soort van cognitieve werkkoffer voor taal. In de jaren ’80 werd geletterdheid (‘literacy’) een academisch onderzoeksveld en het begrip groeide tot ‘multiliteracies’ of ‘plurality of literacies’. Niet enkel lezen en schrijven maken deel uit van de manier waarop iemand geletterd is, het is een geheel van functionele vaardigheden die mensen verwerven en gebruiken in een bredere sociale, culturele en politieke context. In een onderwijscontext moet geletterdheid beschreven worden in verschillende contexten omwille van de rol bij instructie en curriculumontwikkeling. Er is de nood om geletterdheid te benoemen, niet enkel als vaardigheid in taal, maar ook als een verzameling van ‘niet-geschoolde’ vaardigheden, social skills bijvoorbeeld en omgaan met verschillende media; tekst- en beeldmateriaal, inclusief ICT. 

Alle informatie rond geletterdheid vindt u op de website "Geletterdheid in een CVO".