Lerend netwerk ‘verlengde trajecten’


Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

We stellen een lerend netwerk samen voor verlengde trajecten met de bedoeling om

  • ervaringen en kennis te delen,

  • kennis te verhogen en te construeren,

  • een professioneel netwerk op te bouwen onder collega’s,

  • producten en materialen uit te wisselen.
     

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren.

De collega's van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema's en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers en/of cöordinatoren van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een enorme meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Dit is een initiatief in samenwerking met het GO! in het kader van het platform NT2020. We komen drie voormiddagen samen, verspreid over het hele schooljaar.
 

Op de eerste bijeenkomst van vrijdag 16 november (Gent)  zullen collega’s van CVO Gent een toelichting geven over hun werking,  hun aanbod en materialen, die zij de  afgelopen jaren hebben uitgebouwd.


Meer info: charlotte.heremans@vocvo.be of sarah.bossaert@g-o.be