Lerend netwerk ‘verlengde trajecten’


Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

We stellen een lerend netwerk samen voor verlengde trajecten met de bedoeling om

  • ervaringen en kennis te delen,

  • kennis te verhogen en te construeren,

  • een professioneel netwerk op te bouwen onder collega’s,

  • producten en materialen uit te wisselen.
     

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren.

De collega's van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema's en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers en/of cöordinatoren van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een enorme meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Dit is een initiatief in samenwerking met het GO! in het kader van het platform NT2020. We komen drie voormiddagen samen, verspreid over het hele schooljaar.
 

Meer info: charlotte.heremans@vocvo.be of sarah.bossaert@g-o.be

Inschrijven kan tot uiterlijk 4 werkdagen voor de aanvang van het lerend netwerk.

Indien u naar meerdere netwerken wil komen, gelieve u telkens in te schrijven via de inschrijvingsformulieren bij elke datum.

WOENSDAG 20 november 2019:
Locatie: VOCVO (Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen) van 9.30u. - 12.30u.

DINSDAG 21 januari 2020:
Locatie: Huis van GO! (Willebroekkaai 36, 1000 Brussel) van 9.30u. - 12.30u.

DINSDAG 19 mei 2020:
Locatie: Huis van GO! (Willebroekkaai 36, 1000 Brussel) van 9.30u. - 12.30u.
INSCHRIJVEN