Lerend netwerk NT2 Trajectbegeleiding


Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van een CVO. Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken.
 
Trajectbegeleiding speelt een belangrijke rol in volwassenenonderwijs, nieuwe doelgroepen dienen op een andere manier begeleid te worden. Het delen van expertise vormt hierin een hefboom naar een vernieuwde kijk op begeleiding. We focussen op visie-ontwikkeling, implementatie op een planmatige en participatieve wijze, het creëren van een draagvlak binnen het centrum, ondersteunende activiteiten en systemen en instrumenten. Vorig schooljaar werd de focus bepaald aan de hand van de criteria individuele cursist, gemotiveerde afwijking en evaluatie. Dit schooljaar gaan we dieper in op een aantal punten, bijvoorbeeld cursistenbevragingen, remediëring en privacy. De agenda wordt in samenspraak met de deelnemers opgesteld tijdens het eerste netwerk.
 
Het lerend netwerk komt samen in het gebouw van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
(Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel) op:
 
- woensdag 19 december 2018 (9.30 uur - 12.30 uur) INSCHRIJVEN
 
- vrijdag 1 februari 2019 (9.30 uur - 12.30 uur)       INSCHRIJVEN
 
- dinsdag 7 mei 2019 (9.30 uur - 12.30 uur)         INSCHRIJVEN
 
Voor meer info kan u terecht bij wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen