Lerend netwerk NT2 Richtgraad 3 en 4


In het lerend netwerk NT2 richtgraad 3 en 4 komen de onderwijsaanbieders van de verschillende netten samen om ideeën te delen over Nederlands als tweede taal voor meer gevorderde cursisten. Het lerend netwerk is vooral bedoeld voor leerkrachten en NT2-coördinatoren. Het netoverschrijdend karakter is een kans om inspiratie op te doen, verschillende manieren van aanpak te kunnen vergelijken en expertise te delen. 

Het lerend netwerk behartigt thema’s als didactische en innoverende werkvormen, gebruik en uitwisseling van lesmaterialen, omgaan met logopedie in de klas, extra-murosactiviteiten, samenwerking met partners buiten onderwijs, de voor- en nadelen van verschillende vormen van evalueren, onderwijsorganisatie, cesuurbepaling, …

Dit schooljaar focussen we op het ontwerpen van materiaal. We organiseren twee dagen om aan de slag te gaan met zelf ontworpen materiaal rond een specifieke focus. Dit jaar richten we ons specifiek op spreek- en schrijfopdrachten.


Voor meer info kan u terecht bij wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Inschrijven kan tot uiterlijk 4 werkdagen voor de aanvang van het lerend netwerk.

Indien u naar meerdere netwerken wil komen, gelieve u telkens in te schrijven via de inschrijvingsformulieren bij elke datum.

DONDERDAG 7 november 2019:
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1000 Brussel) van 10u. - 16u.


DONDERDAG 26 maart 2020:
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstrat 1, 1000 Brussel) van 10u. - 16u.
INSCHRIJVEN