Trajectbegeleiding (maximum 20 deelnemers)


Trajectbegeleiding: de rol van de leerkracht

We zijn het erover eens dat we als NT2-leerkracht voor onze cursisten méér zijn dan alleen de expert Nederlands. We zijn ook het aanspreekpunt voor allerhande vragen en begeleiden onze cursisten niet alleen bij hun leer-, maar ook bij hun integratieproces.

Toch is onze module vaak maar één schakel in een langer en breder traject. Hoe ziet onze rol als trajectbegeleider er dan uit?

We gaan aan de slag aan de hand van concrete cursistenverhalen en -dossiers. Zo delen we goede praktijken en kunnen deze vragen aan bod komen:

* Wat is het verschil tussen eerstelijns-trajectbegeleiding en tweedelijns-trajectbegeleiding? Wie doet wat?

* Hoe en waarom brengen we in kaart wat een cursist wil leren?

* Wat is de meerwaarde van een goed cursist-volgsysteem?

* Hoe maken we in onze klas maatwerk waar?

* Hoe kunnen we klasoverschrijdend inspelen op de rollen van onze cursisten?

* Hoe weten we dat een cursist niet op zijn plaats zit in onze klas en hoe verwijzen we dan goed door?

* Hoever gaat onze taak in de remediëring, leer- en zorgbegeleiding?

* Hoe geven we feedback die een cursist verder helpt in zijn traject?

* Welke informatie delen we (niet) met collega’s en partnerorganisaties?

* Hoe respecteren we de privacy van onze cursisten?


Doel: de leerkracht wegwijs maken in zijn rol als eerstelijns-trajectbegeleider.
Soort sessie: concrete, interactieve workshop met coöperatieve werkvorm.

Nascholer


Leentje Eeckhout
Plaats


CVO Crescendo Mechelen
Data

 
Workshop: 17 oktober 2018,  9.30u. - 12.00u.
Kostprijs 


€50