Vertalen van leerplandoelstellingen NT2 in zinvolle taaltaken en materiaal

Een participatieve, praktische en creatieve workshop waarbij de leerplannen geen dode letter of onbegrepen document blijven.

INHOUD WORKSHOP

Vooraf:

Alle deelnemers zenden vóór vrijdag 1 februari 2019 één taaltaak door naar: n.verhenne@gmail.com, met vermelding van het niveau en waarom ze deze taak doorsturen. Vb. Ik vind het een heel goede taak omdat… / Ik vind dit een moeilijke taak omdat… / Ik weet niet onder welke doelstelling de taak zou kunnen vallen, maar ik vind ze toch interessant /Ik wil deze taak als test gebruiken voor deze doelstelling, hoe doe ik dat? / …

Voormiddag:

We maken kennis met een bruikbare tool om het taaltaakgehalte van onze taken te meten.

We situeren samen de taaltaken die de deelnemers hebben doorgestuurd in het leerplan. Wat valt onder welke doelstellingen? Wanneer is een taak geen taaltaak meer? En waarom? Hoe kunnen we er meer uithalen?

Hoe integreren en evalueren we meteen strategieën in onze taaltaken?

Namiddag:

Aan de hand van voorbeelden bekijken we welke mogelijkheden we hebben als we de tekstsoorten bekijken.

Welke vraagstellingen zijn beter of minder geschikt voor welke doelstellingen?

Hoe kunnen we de verbeterlast verminderen en alle doelstellingen in de module comfortabel aan bod laten komen?

Wat zijn de verwerkingsniveaus echt en wat laten ze ons toe?

Huiswerk:

De deelnemers halen een aspect uit hun taak of uit de voorbije voorbeelden en formuleren hun eigen doelstelling voor de terugkomdag.

Al het materiaal wordt gedeeld via Google drive, mits toestemming van de deelnemers.

Doelstellingen:

  • de deelnemers kunnen met vertrouwen en argumenten hun eigen materiaal toetsen aan het leerplan;
  • de deelnemers kunnen eigen materiaal creëren in overeenstemming met de leerplandoelstellingen;
  • de deelnemers kunnen het leerplan gebruiken in de dagelijkse lesvoorbereidingen en in het plannen van de module. Hij heeft daar handige documenten voor en kan die ook zelf ontwikkelen;
  • de deelnemers kunnen zichzelf situeren als beginner of gevorderde kenner en gebruiker van het leerplan;
  • de deelnemers kunnen het leerplan naar de geest en naar de letter vertalen in een communicatieve onderwijspraktijk

 

INHOUD/AANPAK TERUGKOMSESSIE

Voormiddag:

  • Een werksessie om elkaars ingezonden nieuwe taken / huiswerk samen te bekijken.
  • Vragen stellen en suggesties doen aan elkaar.
  • Op basis van ingezonden taken,  toelichten indien nodig.
  • Formuleren van eigen werkpunten.
Deze opleiding is geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.