Lerend netwerk NT2 Trajectbegeleiding

Lerend netwerk NT2 Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van een CVO. Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken.

Trajectbegeleiding speelt een belangrijke rol in een het veranderende volwassenenonderwijs, nieuwe doelgroepen dienen op een andere manier begeleid te worden. Het delen van expertise vormt hierin een hefboom naar een vernieuwde kijk op begeleiding. We focussen op visie-ontwikkeling, implementatie op een planmatige en participatieve wijze, het creëren van een draagvlak binnen het centrum, ondersteunende activiteiten en systemen en instrumenten. De agenda wordt in samenspraak met de deelnemers opgesteld.

De deelnemers wordt aangeraden de nascholing ‘Trajectbegeleiding in NT2 – het bos en de bomen’ te volgen.

Het lerend netwerk komt samen in Brussel op:

  • woensdag 20 december 2017 (9u30 - 12u) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
  • vrijdag 2 februari 2018 (9u30 – 12u) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

  • dinsdag 29 mei 2018 (9u30 – 12u) bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel.

​Prijs: €10 per contact van het lerend netwerk

Voor meer info kan u terecht bij wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen