WORKSHOPS


NT2020 wil een nascholingsaanbod NT2 voorzien. We zoeken nascholers die zelf NT2-professional zijn en zich gespecialiseerd hebben in bijvoorbeeld thema’s als werken aan uitspraak en verstaanbaar spreken, trajectbegeleiding, behoeftegericht werken, e-learning, vertalen van leerplannen en omgaan met strategieën en attitudes en brengen hen in contact met centra die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle nascholing NT2.

 

Op dit moment werken we aan het digitaliseren van onze expertendatabank.
Ben je op zoek naar een nascholer NT2, contacteer dan wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen