Sterke taaltaken en leerplannen

Praktisch Inhoud van de workshops

Workshop: 
vrijdag 19-01-2018
09.30u - 16.00u

 

Terugkommoment:
vrijdag 30-03-2018
09.30u - 12.00u

 

Locatie:
CVO Mobyus
Campus Naamsesteenweg
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee

 

Prijs:
€ 125

 

 

Hoe vertaal ik leerplandoelstellingen in sterke taaltaken?

1. We situeren samen de taaltaken die de deelnemers hebben doorgestuurd in het leerplan. Wat valt onder welke doelstellingen? Wanneer is een taak geen taaltaak meer? En waarom? Wat kunnen we wel aanvangen met oefeningen die geen taaltaken zijn? We gaan daarvoor door de tekstsoorten, verwerkingsniveaus en de doelstellingen.
2. We begrijpen en interpreteren het leerplan. Bijvoorbeeld: wanneer zijn de vaardigheden niet meer gescheiden, en wat doen we daarmee?
3.Welke vraagstellingen zijn beter of minder geschikt voor welke doelstellingen? Hoe kunnen we eenzelfde tekst/audio/video in verschillende niveaus gebruiken door de opgave aan te passen aan de doelstelling / het verwerkingsniveau.
4. Hoe combineer ik verschillende doelstellingen en vaardigheden in eenzelfde taak? Hoe plan ik en schik ik de leerstof om comfortabel alle doelstellingen aan bod te laten komen?
5. Hoe kunnen we de strategieëndoelstellingen integreren wanneer we taaltaken gebruiken?

Ten laatste een week vóór de workshop zenden alle deelnemers  volgende informatie naar n.verhenne@gmail.com:

- De onderwijsinstelling waar je lesgeeft

- Het niveau NT2 waarin je werkt

- 1 taaltaak met vermelding van het niveau, en waarom ze deze taak doorsturen. Bv. Ik vind het een heel goede taak omdat… / Ik vind dit een moeilijke taak omdat… / Ik weet niet goed hoe ik deze taak moet aanpakken want… / Ik weet niet onder welke doelstelling de taak zou kunnen vallen, maar ik vind ze toch interessant /Ik wil deze taak als test gebruiken voor deze doelstelling, hoe doe ik dat? / …

Docent: Nele Verhenne

 

Voor vragen kan u wouter.gorissen@nt2020.be contacteren.