Privacybeleid

Het inter-netten professionaliseringsinitiatief NT2020 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

•  de administratie van de nascholingsinitiatieven aangeboden door NT2020:
    verwerking van inschrijvingen, versturen van reminders en informatie i.v.m. de nascholingsinitiatieven;
•  versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van NT2-activiteiten;
•  om opgenomen te worden in de databank van NT2-experten.

Voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van Google Forms, welke de gegevens opslaat in Google Sheets.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NT2020 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•  voor- en achternaam
•  telefoonnummer
•  e-mailadres
•  naam bedrijf/organisatie/school/centrum
•  persoonlijke foto

Delen van persoonsgegevens met derden

NT2020 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NT2020 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nt2020.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

NT2020 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nt2020.be.

Mocht u het niet eens zijn met hoe we uw verzoek behandelen, dan kunt u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan desnoods ook een klacht worden ingediend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NT2020 gebruikt de cookie “cookie_notice_accepted”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.