Praktijkonderzoek

 

Als leraar NT2 ben je voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor is een onderzoekende, reflectieve en kritische houding essentieel. Praktijkonderzoek is een middel bij uitstek om die houding te versterken en tegelijkertijd de klas- en schoolpraktijk te verbeteren. Het is een krachtige professionaliseringsstrategie, zowel voor de leraar als voor de school.

Praktijkonderzoek is onderzoek uitgevoerd door jezelf als leraar, waarbij je een probleem of een interessegebied uit jouw eigen onderwijspraktijk op een systematische wijze en in interactie met de omgeving bestudeert, met als doel je eigen praktijk te verbeteren. Het helpt je om met een analytische geest van een afstand kritisch naar de praktijk te kijken. Praktijkonderzoek is kleinschalig, waardoor resultaten en conclusies steeds contextgebonden zijn.

 

Binnenkort meer info!