Lerend netwerk verlengde trajecten NT2

 

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een (min of meer) vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond gezamenlijke thema’s. Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

Met het lerend netwerk voor verlengde trajecten NT2 beogen we de volgende doelstellingen:

• ervaringen en kennis delen,
• kennis verhogen en construeren,
• een professioneel netwerk opbouwen onder collega’s,
• producten en materialen uitwisselen.

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren. De collega’s van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema’s aan en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers en/of cöordinatoren van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een grote meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Het lerend netwerk komt per schooljaar drie halve dagen samen. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19, gebeurt dit al dan niet online.

Voor meer info kan u terecht bij sarah.bossaert@g-o.be

Data schooljaar 2022-2023

1) woensdag 14/12/2022 | 09u30-12u30 | online

Thema: het bevorderen van digitale competenties van cursisten NT2 in de verlengde trajecten.

We gaan actief aan de slag met de resultaten van het onderzoek To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren in het volwassenenonderwijs

We verkennen samen de Blend Up-website en wisselen uit over onze ervaringen.

Ter voorbereiding van de uitwisseling vragen we om kort na te denken over de volgende vragen:

– Welke blend(s) / mengvormen (percentage contact / online) bieden jullie momenteel aan in de verlengde trajecten?

– Gebeurt het online gedeelte synchroon of asynchroon?

– Op basis waarvan hebben jullie daarin keuzes gemaakt?

– Hoe bereiden jullie de cursisten daarop voor? (voortraject, selectie,…)?

– Hoe begeleiden jullie de cursisten tijdens de (online) lessen?

Er is plaats voor max. 30 deelnemers. Wie ingeschreven is ontvangt de dag ervoor de deelnamelink.


2) maandag 06/03/2023 | 13u00-16u00 |

3) donderdag 04/05/2023 | 13u00-16u00 |


Wil je de aankondigingen ontvangen
over dit lerend netwerk?
Meld je aan om op de mailinglijst te komen.