Lerend netwerk Verlengde trajecten

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een (min of meer) vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond gezamenlijke thema’s. Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

Met het lerend netwerk voor verlengde trajecten NT2 beogen we de volgende doelstellingen:

• ervaringen en kennis delen,
• kennis verhogen en construeren,
• een professioneel netwerk opbouwen onder collega’s,
• producten en materialen uitwisselen.

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren. De collega’s van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema’s aan en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers en/of cöordinatoren van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een grote meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Het lerend netwerk komt per schooljaar drie halve dagen samen. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19, gebeurt dit al dan niet online.

Voor meer info kan u terecht bij sarah.bossaert@g-o.be

Contactmoment 1 – online
Maandag 7 december 2020
9.30u – 12.30u


Contactmoment 2 – online
Dinsdag 23 februari 2021
13.00u – 16.00u


Contactmoment 3 – online
Maandag 3 mei 2021
13.00u – 16.00u