Lerend netwerk richtgraad 3 en 4

 

In het lerend netwerk NT2 richtgraad 3 en 4 komen de onderwijsaanbieders van de verschillende netten samen om ideeën te delen over Nederlands als tweede taal voor meer gevorderde cursisten.

Het lerend netwerk is vooral bedoeld voor leerkrachten en NT2-coördinatoren. Het netoverschrijdend karakter is een kans om inspiratie op te doen, verschillende manieren van aanpak te kunnen vergelijken en expertise te delen.

Het lerend netwerk behartigt thema’s als:

• didactische en innoverende werkvormen
• gebruik en uitwisseling van lesmaterialen
• omgaan met logopedie in de klas
• extra-murosactiviteiten,
• samenwerking met partners buiten onderwijs
• de voor- en nadelen van verschillende vormen van evalueren
• onderwijsorganisatie
• cesuurbepaling
• …

Voor meer info kan u terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen

Het Lerend Netwerk NT2 Richtgraad 3&4 wordt vanaf 2022 niet voortgezet.

Door bijkomende opdrachten,  in lijn met de verhoogde aandacht voor Richtgraad 1&2, ziet de inter-nettengroep zich genoodzaakt om deze keuze te maken.

We hopen dat het netwerk de voorbije jaren heeft geleid tot de kwaliteit van jullie werking én dat de fusies ertoe hebben geleid dat de leerkrachten in Richtgraad 3&4 elkaar vinden binnen de verruimde CVO’s.

Mochten jullie zelf een Lerend Netwerk NT2 Richtgraad 3&4 willen voortzetten, dan zijn wij als pedagogische begeleidingsdiensten uiteraard bereid om de opzet ervan te faciliteren. Neem in dat geval gerust contact met ons op.