Lerend netwerk NT2 trajectbegeleiding

 

Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van een CVO.

Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken. Trajectbegeleiding speelt een belangrijke rol in volwassenenonderwijs, nieuwe doelgroepen dienen op een andere manier begeleid te worden. Het delen van expertise vormt hierin een hefboom naar een vernieuwde kijk op begeleiding.

We focussen op:

• visie-ontwikkeling;
• implementatie op een planmatige en participatieve wijze;
• het creëren van een draagvlak binnen het centrum;
• ondersteunende activiteiten, systemen en instrumenten.

Vorig schooljaar werd de focus bepaald aan de hand van de criteria individuele cursist, gemotiveerde afwijking, evaluatie, cursistenbevragingen, remediëring en privacy. De agenda wordt in samenspraak met de deelnemers opgesteld tijdens het eerste netwerk.

Voor meer info kan u terecht bij wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Contactmoment 1 – online
Donderdag 10 december 2020
9.30u – 12.00u


Contactmoment 2 – online
Dinsdag 9 februari 2021
9.30u – 12.00u


Contactmoment 3 – online
Woensdag 5 mei 2021
9.30u – 12.00u