Lerend netwerk NT2 trajectbegeleiding

 

Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van een CVO.

Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken. Trajectbegeleiding speelt een belangrijke rol in volwassenenonderwijs, nieuwe doelgroepen dienen op een andere manier begeleid te worden. Het delen van expertise vormt hierin een hefboom naar een vernieuwde kijk op begeleiding.

We focussen op:

• visie-ontwikkeling;
• implementatie op een planmatige en participatieve wijze;
• het creëren van een draagvlak binnen het centrum;
• ondersteunende activiteiten, systemen en instrumenten.

Voor meer info kan u terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen en sarah.bossaert@g-o.be.

Data schooljaar 2022-2023

1) dinsdag 15/11/2022 | 09u30-12u30 | online

Het thema voor het eerste lerend netwerk was:
Administratieve opvolging en dataverzameling als middelen voor trajectbegeleiding
(en hoe vermijden dat het middel tot doel an sich wordt).


2) vrijdag 17/03/2023 | 13u00-16u00 | fysiek: CVO Groeipunt, Gouvernementstraat 22, Gent (auditorium)

Het thema voor het tweede lerend netwerk is:
Open modules als remediëring en in het kader van een participatietraject.


3) woensdag 31/05/2023 | 09u30-12u30 | online


Wil je de aankondigingen ontvangen
over de volgende lerende netwerken?
Meld je aan om op de mailinglijst te komen.