Geletterdheid

Inspiratiedag geletterdheid 2020

Op 21 oktober 2020 organiseerden Vocvo en de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten een online inspiratiedag rond de thema’s geletterdheid, geïntegreerde trajecten en duaal leren. Het begeleidend materiaal van deze dag kan je via deze link raadplegen. Voor vragen neem je in eerste instantie best contact op met je pedagogische begeleidingsdienst.


Inspiratiedag geletterdheid 2021 (online)

Door de coronacrisis is de digitalisering van de samenleving in een stroomversnelling geraakt. CVO’s staan voor de belangrijke maatschappelijke opdracht om de digitale competenties van (alle) cursisten te versterken. Op 15 december 2021 organiseerde de internetten-projectgroep geletterdheid een inspiratiedag digitale geletterdheid. Het materiaal van deze dag vind je via deze link.


Doelgroep

Leraren NT2, leraren AAV, praktijkleraren, beleidsmedewerkers, trajectbegeleiders en coördinatoren.


Krachtige digitale leerkansen voor iedereen. Naar een leidraad blended onderwijs voor laaggeletterde en NT2-cursisten in het Vlaamse volwassenenonderwijs

Dit onderzoeks- en ontwikkelproject heeft dan ook als doelstelling om in kaart te brengen en te concretiseren wat volgens wetenschappelijke literatuur kenmerken zijn van effectieve vormen van blended onderwijs voor laaggeletterde volwassen leerders en cursisten die Nederlands als tweede taal (NT2) leren.