Geïntegreerde trajecten & L modules

 

Expertisedeling geïntegreerde trajecten

Een geïntegreerd traject is een beroepsopleiding met theorie- en praktijklessen op school naast stages of werk in leerbedrijven. De cursist wordt aangemoedigd om een vak te leren en tegelijk aan Nederlands te werken.

Recent biedt de overheid meer mogelijkheden om met deze vorm van onderwijs in je centrum aan de slag te gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om in deze trajecten te focussen:

• extra aandacht voor beroepsgericht Nederlands (NT2) tijdens en naast de vaklessen;
• extra aandacht voor studievaardigheden;
• hulp bij het vinden van een stage- of werkplek;
• extra begeleiding bij stages en werk, gericht op communicatie en omgaan met conventies op de werkvloer;

Gezien het innovatieve karakter organiseert NT2020 een inspiratiedag om de regelgeving in kaart te brengen, bestaande practices voor te stellen en in dialoog te gaan rond mogelijkheden en valkuilen.

Doelgroep

Leraren NT2, leraren AAV, praktijkleraren, beleidsmedewerkers, trajectbegeleiders en coördinatoren.


Inspiratiedag geletterdheid

Op 21 oktober 2020 organiseerden Vocvo en de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten een online inspiratiedag rond de thema’s geletterdheid, geïntegreerde trajecten en duaal leren. Het begeleidend materiaal van deze dag kan je via deze link raadplegen. Voor vragen neem je in eerste instantie best contact op met je pedagogische begeleidingsdienst.