Logopedische thema’s
Marianne Housen – Trek in Taal

trekintaal@gmail.com – 0468 12 64 85 – http://www.trekintaal.be

Uitspraak, logopedische thema’s (bv. dyslexie), ‘Leren luisteren’, ‘Verbonden spreken’, ‘Prosodie’, ‘Klanken’, ‘Logopedische thema” worden behandeld in een focusgroep van max. 3 leerkrachten. Data worden bepaald op basis van de beschikbaarheden van de deelnemers.