Basisvorming uitspraak en verstaanbaar spreken
Anja De Kimpe

dekimpea@gmail.com

Tijdens elke les kan je werken aan uitspraak. Daar heb je vaak geen extra materiaal voor nodig. De taalinhouden van jouw handboek zijn het materiaal om aan uitspraak te werken. Je werkt best elke les zowel receptief als productief aan uitspraak. We behandelen tijdens deze nascholing zowel klanken als prosodie. De nascholing duurt 1 volledige dag.