Afstandsleren en evalueren

E-leren (OVSG)

https://www.ovsg.be/e-leren

Strategieën voor het volwassenenonderwijs (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren/volwassenenonderwijs

Evalueren en delibereren voor CVO in Corona tijdperk (GO!)

https://pro.g-o.be/blog/PublishingImages/Lists/Berichten/AllPosts/Evalueren_en_delibereren_voor_CVO_in_coronatijdperk%20-%20definitieve%20versie%202020-05-12.pdf