Behoeftegericht lesgeven

Praktische info  Inhoud en doelstellingen van de workshops

Doelpubliek

 

De masterclass is bedoeld voor NT2-leerkrachten die al een tijdje in het werkveld staan en zich verder willen bekwamen via

 

 • input over ontwikkelingen in het NT2-werkveld

 • informatie over nieuwe en verdiepte inzichten in tweedetaalverwerving

 • expertisedeling met andere collega’s

 • aanpakken van een uitdaging in de eigen werksfeer via een kleinschalig onderzoek

Doelstelling

 

De deelnemers aan de masterclass krijgen nieuwe inzichten in uitdagingen waar de huidige NT2-leerkracht mee in contact komt. Ze verwerven daarover niet alleen kennis, maar ze voeren ook een gericht onderzoek naar oplossingen en ze delen de ervaring met andere collega’s.

 

Op die manier beheersen ze de gekozen materie op het einde van de masterclass op een hoger verwerkingsniveau en kunnen ze toekomstige uitdagingen beter aanpakken.

 

Verloop

 

In beide masterclasses werken we vraaggestuurd aan de hand van problemen, uitdagingen en casussen uit het werkveld. De vragen worden op voorhand bij de deelnemers verzameld en verwerkt in de eerste sessie, waar de thema’s via een presentatie worden toegelicht en in een intervisie worden besproken.

 

Nadien kiezen de deelnemers (per twee of drie) een uitdaging: ze proberen een specifieke interventie of vernieuwing uit in hun lessen (tijdens de weken volgend op de eerste sessie) en bespreken dat (online) met elkaar.

 

In de terugkomsessie worden de uitgevoerde acties eerst in de grotere groep voorgesteld en toegelicht. In het tweede deel worden de thema’s door de workshopleider in een groter geheel gekaderd.

 

 

Workshop:
vrijdag 02-03-2018
09.30u - 16.00u

Terugkommoment:
vrijdag 22-06-2018
09.30u - 12.00u 

Locatie:
PCVO Het Perspectief, Gent

Prijs:
€125

 

 

Masterclass 1:

 

Onderwerp: de 'moeilijkere zaken' van didactiek NT2 in klasgroepen. Daarbij denken we aan onderwerpen als differentiatie, evaluatie, groepsmanagement en motivatie. We zoeken antwoorden op vragen als

 

 • hoe ga ik om met verschillen qua niveau, leervermogen, aandacht

 • hoe kan ik slim en haalbaar inspelen op wensen en noden van mijn cursisten

 • hoe kan ik valide evalueren (volgens de eindtermen) en tegelijk flexibel omgaan met evaluatie

 • wat doe ik om cursisten aan te moedigen een inspanning te leveren?

 • hoe zorg ik ervoor dat er vaart is in de les zonder dat cursisten ‘verdrinken’

 

 

Voor vragen kan u wouter.gorissen@nt2020.be contacteren.

 

 

Workshop:
vrijdag 23-03-2018
9.30u - 16.00u

Terugkommoment:
vrijdag 22-06-2018
13.30u - 16.00u

Locatie:
PCVO Het Perspectief, Gent

Prijs:
€125

 

 

Masterclass 2:

 

Onderwerp: nieuwe didactische inzichten en evoluties in het veld van tweedetaalverwerving. Daarbij denken we aan onderwerpen die wat buiten de klasdidactiek zelf vallen zoals non-formeel leren, ICT-ondersteund leren, autonoom leren, duaal leren, coaching, begeleiding, feedback...

We zoeken antwoorden op vragen als

 

 • hoe kan ik mijn cursisten stimuleren om autonoom te leren en te oefenen

 • hoe kan ik de wereld daarbuiten als krachtige leeromgeving in mijn lessen brengen

 • welke ICT-middelen zijn een meerwaarde voor de lesgever en voor de cursist

 • kan ik mijn cursisten op een efficiënte en haalbare manier coachen?

 • hoe gebruik ik feedback als stimulans voor het leertraject van mijn cursist

 • ...

 

Voor vragen kan u wouter.gorissen@nt2020.be contacteren.